Cistenie citronov

Magnetické filtre sú úplne novou myšlienkou v povahe čistenia tekutín z častí. Sú však štandardným riešením pre oleje a tiež pre chladiace kvapaliny. Magnetická filtrácia je mimoriadne hospodárna, efektívna a ekologická.

Magnetické filtre sú určené predovšetkým na ochranu priemyselných zariadení ústredného kúrenia, ako aj na teplú vodu. Sú určené aj na ochranu chladiacich a vykurovacích zariadení, ako aj všetkých typov zariadení, ktoré sa nachádzajú v týchto zariadeniach. Magnetické filtre chránia predovšetkým pred znečistením tuhými látkami. Magnetické filtre závisia hlavne od predchádzania akémukoľvek poškodeniu zariadenia a zariadení v ňom namontovaných. Majú tiež cieľ zvýšiť účinnosť nainštalovaných magnetizátorov. Okrem toho poskytujú možnosť znížiť náklady na prevádzku alebo údržbu zariadenia a znížiť odpor prúdenia vody alebo kvapaliny v zariadení.Magnetický filter má mnoho výhod a mnoho aplikácií. Magnetické filtre sa nachádzajú v konštrukciách na prívod vody (dodávka vody do zariadení, v uzavretých inštaláciách, s použitím jednotlivých spotrebičov dodávaných s úžitkovou vodou (napríklad práčka, v zariadeniach s núteným obehom.Výber správneho magnetického filtra by sa mal zamerať predovšetkým na parametre procesu. Je to predovšetkým o povahe, druhu prevádzkovej kvapaliny, množstve a množstve nečistôt a navyše o účinnosti, ktorú chceme robiť, ao očakávanej účinnosti filtrácie.Pri magnetickej filtrácii nie sú žiadne spotrebné materiály. Pracovné prvky filtra sa dajú vyčistiť a jeden magnetický filter má nízky prietokový odpor. Niektoré magnetické filtre majú schopnosť zachytávať častice menšie ako 1 mikrón. Znečisťujúce látky z filtra sú vybrané v polosuchej forme, a preto je strata kvapaliny veľmi nízka. Magnetická filtrácia však zvyšuje vyššie investičné náklady. Po prvé, cena magnetického filtra je výrazne vyššia ako v prípade úspechu štandardných membránových filtrov. Hodnota má potom jedinečnú nevýhodu magnetických filtrov, ktoré sú vďaka rýchlemu zníženiu prevádzkových nákladov veľmi rýchlo vyrovnané.