Odprasenie odpadovych plynov

Systém na odprášenie sa používa okrem iného v priemyselných odvetviach, ktorých sa to týka spracovanie kovov, spracovanie dreva, energetika, potravinárstvo, farmaceutický priemysel a v procesoch, kde je potrebné liať sypké materiály. Časti podniku, ktoré sú veľmi malé, predstavujú nebezpečenstvo pre inštitúcie aj pre ľudské zdravie (väčšina z nich vytvára toxický účinok, a preto sú dobré systémy odstraňovania prachu dôležitým aspektom vo vnútri spoločnosti, pretože ovplyvňujú udržiavanie efektívnosti ochranou zdravia, ochranou miesta a zvyšovaním bezpečnosti. práce.

Systém na zber prachu by mal byť umiestnený blízko zdroja, ktorý emituje znečistenie. Samonosné ramená, stierky, kapucne, priemyselné vysávače by nemali byť iba prachom vznikajúcim pri priemyselných procesoch, ale tiež by mali zmierňovať ich montáž a zdvíhanie.

Komponenty odprašovania:

Prostero

1. cyklón - typ zariadenia, v ktorom pristupuje k čisteniu plynov z tuhých častíc v dôsledku odstredivej sily (pohyb vírivého vzduchu v separátore spôsobuje, že častice sa trú o steny zariadenia, strata kinetickej energie a v dôsledku toho podriadenie sa gravitačným zákonom,

2. filtre - filtračná vložka z nehrdzavejúcej ocele vložená do veka, vybavená jednotkou na čistenie stlačeného vzduchu vloženou do dverí a ventilátorom, sú užitočné filtre s filtračnými vakmi alebo vreckami.

Veľmi dôležitou vecou pri odprášení je ich tesnosť - každá medzera v eróznom produkte sa zväčší, povedie k úniku a nebezpečenstvu. Ďalším dôležitým prvkom v inštalácii je trvanlivosť materiálov, z ktorých sú dodávané materiály - ich oderu sa oddeľujú pevné častice, ktoré sa oprieť o bočné povrchy. Zariadenia na odstraňovanie prachu nesmú ovplyvňovať vytváranie elektrostatických nábojov. Hrozí začať.