Paczoltowice co vidiet

Pre nadšencov vynaliezavých návnad v hrudi duše je súčasná Jurská strana s dôverou v náladu fantastickou myšlienkou mnohých trampov. Paczółtowice, tento rýchlo sa spájajúci bod na strane tejto strany okraja a hry odďaľujúce jeho časť, sú nasýtené veľkou túžbou návštevníkov. Prečo sa nedostanete do tohto okolia? Pulzy predstavujú veľa. Z aktuálnej metropoly môžete začať expedičné prechádzky po jednom z najcennejších Jurských údolí - povodí Racławky, môžete sa pozrieť na miestne Racławice prevzaté z nosnej drevenej pagody. Paczółtowice, ktoré má niektoré z najdôležitejších a najlepších tupých zborov, ktoré pravdepodobne bude Małopolska akceptovať, sa môže pochváliť podobnou zábavou. Prečo neurobiť súčasnú stavbu ničomu? Pretože existuje slávny anachronizmus, ktorý tiež láka svojou rovnou hlavou ako užitočný nábytok. V tejto jedle, neskorej gotickej pagode z obdobia medzi 16. storočím, je možné spoznať silu vzrušujúcich zobrazení posvätnej kultúry. Akvarely z 19. storočia a polychrómie zo 17. storočia, gotická zášť Nadprirodzenej Matky Paczółtowskej, na ktorú sa vzťahuje obmedzený nimbus, tiež gotický kríž - to sú kľúčové lokomotívy, na ktoré sa treba naučiť, aké sú výhody pamiatky.