Pieskowa skala navyse jej zabavu

Okrem davov po obvode mužských zelených a v nárazníkovej zóne si Pieskowa Rafa zaslúži mimoriadnu opatrnosť. Toto miesto, ktoré sa nachádza na hranici OPN, je verejné z nádherného domu, ktorý bol postavený z tehly v štrnástom storočí na príkaz šéfa Kazimierza Express. Súčasný vidiecky dom, často zmierňovaný (okrem iného aj Švédmi, často eliminoval zmysel pre domácnosť. Bola to posledná plodina výrazných dôstojností spočívajúca v reštitúcii priekopy. Čo je nezvyčajné, okrem iného z predĺženej zápletky, slúžila zámka v rozmanitosti Pieskowa. ako letovisko. V súčasnosti je dôležité uctievať na jeho plotoch fasádu túžby, ktorej motívom je obnoviť luxusné mutácie, ktoré pretrvávajú v celoeurópskej praxi. Súčasná prezentácia zachytáva význam flexibilného obdobia - od retrográdne po devätnáste storočie. Počas konzultácií je povinné navštíviť zámocké nádvorie, aby sa tiež obišiel okolo hradu. Potom, v potrebnej umeleckej krajine, sa hostia pohybujú očarujúcimi skalnatými ostrovmi, v modernom sirotinci z najaktuálnejších objektov v oblasti Ojcówskej etnickej záhrady - Obrieho netopiera. Súčet dosahuje až 30 metrov a na jeho strope je diplom, ktorý konsoliduje prioritného dobyvateľa uvedeného monadnocka.