Pokladna ako vymenit papier

Každý podnikateľ, ktorý je vo svojej registračnej pokladnici, každý deň zápasí s novými problémami, ktoré môžu jedlá spôsobiť. Rovnako ako všetky počítačové vybavenie, registračné pokladnice nie sú bez funkcií a niekedy sa rozpadajú. Nie všetci majitelia spoločností vedia, že vo všetkých prvkoch, v ktorých sa vedú záznamy pomocou pokladnice, by malo existovať druhé takéto zariadenie - dnes z dôvodu zlyhania tohto kľúčového zariadenia.

Nedostatok náhradnej pokladne elzab počas ďalšieho predaja tovaru alebo služieb môže viesť k uloženiu sankcií daňovým úradom, pretože to zabráni tomu, aby predajný zoznam porušil hlavné zariadenie. Dokumenty vedené spolu s registračnou pokladnicou by mali obsahovať servisnú brožúru registračnej pokladnice. V tomto prípade sa tu nielen zapisujú opravy zariadenia, ale robia sa aj tipy na zdaňovanie pokladnice alebo výmenu myšlienok. Pri servisných prácach musí byť záznam tiež jedinečným číslom, ktoré daňovému úradu pridelila registračná pokladnica, názov podniku a adresa prevádzok, v ktorých sa zaobchádza s hotovosťou. Všetky tieto poznámky sú potrebné v prípade daňových kontrol. Každá zmienka o pokladnici a jej oprave patrí k činnostiam špecializovanej služby, s ktorou by všetci podnikatelia používajúci pokladne mali mať podpísanú zmluvu. Čo veľa - mali by ste informovať daňový úrad o každej zmene v technikovi pokladne. Predaj za fiškálne sumy by sa mal skončiť nepretržite, takže ak chcete naplniť pamäť pokladnice, musíte si vymeniť svoj názor za nový a nezabudnite si túto pamäť prečítať. Čítanie daňovej pokladnice určite existuje - rovnako ako jej oprava, ale iba autorizovaná osoba. Okrem toho sa práca musí vykonávať aj za prítomnosti zamestnanca daňového úradu. Z čítania pamäte fiškálnej pokladnice sa vyhotoví príslušná správa, ktorej kópia sa zašle daňovému úradu a druhá podnikateľovi. Tento protokol musí uchovávať v súlade s novými dokumentmi týkajúcimi sa registračnej pokladnice - jeho absencia môže mať za následok uloženie sankcie úradom.