Pokladnicna cista alebo hruba hranica

Už na individuálnom začiatku by sme mali jasne povedať, že zanedbávanie a podivné nedodržanie termínu povinného preskúmania našich fiškálnych pokladníc nevyhnutne vedie k trápnej potrebe tzv. Za zmienku stojí, že na tieto štandardné sankcie sú vystavení tí daňovníci, ktorí preto do troch rokov od začiatku registrácie nezaviedli - záväzne a spoločne v záväznom období - informovali pokladňu o povinnom technickom preskúmaní. Mimochodom, povedzme, že takéto preskúmanie vykonáva správna služba.

Povinná revízia registračnej pokladnice by sa mala vykonávať minimálne každé dva roky. Musíte sa postarať o to, čo tieto dva roky v práci znamenajú. Pre presný výpočet musíte pripustiť čas začiatku, je to deň, kedy sa uskutočnila fiškálna realizácia alebo dátum poslednej technickej prehliadky.

Daňoví poplatníci teda pri nákupe hotovosti môžu (a dokonca by mali brať do úvahy - v texte nevyhnutnosti revízie - dvojročné obdobie od momentu fiscalizácie zariadenia. Túto fiscalizáciu samozrejme vykonáva špecialista, ktorý sa špecializuje na súčasný trend. Zo samotnej zmeny je samotný proces fiškácie procesom začatia prevádzky fiškálneho modulu pokladnice.

Stojí za to a pred zakúpením registračnej pokladnice si v našom meste kúpte nápad alebo autorizovaný servis, ktorý môžeme urobiť zadaním správneho hesla do vyhľadávacieho nástroja, ako napríklad „služba registračnej pokladnice“.

Povinná kontrola pokladnice sa uskutočňuje v zmysle práce pre viaceré činnosti. Servisný technik najprv vykoná audit z hľadiska stavu pečate danej pokladnice. Žiada ich o synchronizáciu so záznamami umiestnenými v servisnej knihe. Odborník tiež kontroluje celkový stav skrine pokladnice. Vyhodnocuje základnú dosku, finančnú pamäť a fiškálny modul. Zároveň testuje správnu funkciu displeja pre zákazníka. Okrem toho overuje program pokladne a verziu projektu v rámci spolupráce so záznamami - opäť - v pokladnici. Nakoniec technik zadá oficiálny výsledok kontroly - s možnými požiadavkami a pozorovaniami - pre servisné práce.Poplatok za preskúmanie je od sto do dvesto zlotých - za jednu registračnú pokladnicu.

Ak by sme túto operáciu nazvali technickým preskúmaním, mohlo by to byť zavádzajúce. Prečo? No, pretože v čase kontroly sa pýtajú len tie zariadenia, ktoré priamo platia za nič divné, ako je zaznamenanie obratu. Existuje plán kontroly.

Povinná kontrola registračnej pokladnice je preto vec, ktorú je potrebné starostlivo zaplatiť a ktorej stojí za to venovať osobitnú pozornosť.